Menu
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
ObecHorní Bříza

Odlehčovací služba

Pokud uvažujete o možnosti podat žádost na odlehčovací služby, kontaktujte nás osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem. Sociální pracovníci Vám podají základní informace a při osobní návštěvě nabídnou prohlídku.
Kontakty na sociální pracovníky zde.

Vyplněnou žádost a vyjádření lékaře je možné doručit osobně nebo poštou na adresu Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza (dále jen Domov).

Po přijetí Vaší žádosti bude Vyjádření předáno vrchní sestře našeho domova k posouzení.

Praktický lékař zájemce se během pobytu na odlehčovacích službách nemění. Základní zdravotní péči poskytuje nelékařský zdravotnický personál, na základě ordinace lékaře a Medikační karty (bude předána při návštěvě sociálního pracovníka). Vyplněnou a potvrzenou Medikační kartu je potřeba předat personálu, v den nástupu do Domova, jinak nebude možné poskytnout zdravotní péči. V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu zájemce je volána rychlá záchranná služba.

V den nástupu na odlehčovaní služby je nutné, aby měl zájemce dostatek léků, zdravotních i hygienických pomůcek a potřeb, které pravidelně používá. Rovněž je nezbytné zajistit jejich doplňování dle potřeby v průběhu poskytování služby.

V případě, že mezi podáním žádosti a začátkem poskytování odlehčovací služby, nastanou u zájemce žádajícího o odlehčovací služby zásadní změny zdravotního stavu či medikace, je nezbytné dodat nově aktualizovaný formulář Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce.

V případě, že lékař Domova schválí Vaši žádost, tak bude zahájeno jednání se sociálním pracovníkem. Podáním žádosti souhlasíte s tím, že Vás navštíví pověření pracovníci Domova, za účelem zjištění Vašeho skutečného stavu a doplněním informací, nezbytných k nástupu na odlehčovací služby.

Při návštěvě by měl být i upřesněn termín nástupu a ukončení odlehčovací služby. Během této návštěvy společně také projednáme návrh Smlouvy o poskytování služby sociální péče a další dokumenty související s pobytem v Domově.

Pokud by pro Vás naše sociální služba nebyla vhodná, řídíme se Pravidly o odmítnutí zájemce.

Žádost můžete kdykoliv zrušit. Podání žádosti Vás nezavazuje k uzavření Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče. Smlouva bude písemně uzavřena v den nástupu v Domově.

Čas příchodu a odchodu bude domlouván individuálně.