Menu
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
ObecHorní Bříza

O nás

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace je poskytování celodenní pobytové sociální služby zdravotně postiženým dospělým občanům a seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, sociální situaci a zdravotnímu stavu již nemohou samostatně žít ve svém přirozeném prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace (dále jen Poskytovatel) je bezbariérové zařízení, které svou činnost začalo v roce 1974. Během své činnosti byl objekt několikrát rekonstruován a rozšiřován, aby se co nejvíce přiblížil potřebám cílové skupiny uživatelů služeb. Je situován v klidné části města Horní Bříza s dobrým dopravním spojením do nedaleké Plzně.

Poskytovatel poskytuje dvě pobytové sociální služby – domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) a odlehčovací služby.

Zřizovatelem je Plzeňský kraj.

Je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653, IČO 000 22 578. Registrace sociálních služeb č.j. PK-SV/1924/21.

Podávání informací, návrhů, žádostí a stížností se řídí Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů, který naleznete zde.

Rozpočty příspěvkových organizací Plzeňského kraje najdete zde

Záměr pronájmu nebytových prostor zde

obrázek