Menu
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
ObecHorní Bříza

Sociální péče

Sociální péči zajišťují nepřetržitě pracovníci v sociálních službách přímé obslužné péče.

Sociální péče zahrnuje podporu a pomoc při osobní hygieně, výkonu fyziologické potřeby, výměny inkontinenčních pomůcek, úkonech péče o vlastní osobu (změna polohy na lůžku, doprovod při chůzi, oblékání, svlékání, orientace v prostředí, pomoc při podávání stravy, dohled nad dodržováním pitného režimu, apod.).

Rozsah činností a způsob jejich naplňování vyplývá dle stupně závislosti na péči každého uživatele služeb a spolu s osobním cílem uživatele služeb je specifikován v individuálním plánu a plánu péče.