Menu
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
ObecHorní Bříza

Volnočasové aktivity

V zařízení poskytujeme různé volnočasové aktivity, které mají za cíl:

  • ulehčit novému uživateli služeb adaptaci na nové prostředí
  • uchovat, popřípadě rozvinout dosavadní schopnosti uživatele služeb
  • udržení dobrého psychického a fyzického zdraví
  • zprostředkování a udržení kontaktu se společenským prostředím
  • udržet nebo znovu vyvolat zájem o své koníčky, záliby

Volnočasové aktivity nabízíme skupinové nebo individuální. Skupinové aktivity napomáhají k utváření společenských vztahů mezi ostatními uživateli služeb. Individuální aktivity jsou směřovány k jednotlivci, podle jeho zájmu a schopností. Probíhají většinou přímo na pokoji uživatele služeb nebo v jiném prostoru, podle jeho přání a možností.

Veškerá aktivizace vychází z individuálních plánů uživatelů služeb.

Nabídka volnočasových aktivit

Pohybové činnosti

Pohybová aktivita přispívá k celkovému zlepšení fyzického i psychického stavu. Pohyb lze provádět ve stoje, v sedě, na invalidním vozíku, ale v případě zcela imobilních klientů upoutaných na lůžko i v leže.

Sportovní hry

Míčové hry, kuželky, pétanque, házecí hry, turnaje. Sportovní hry jsou zaměřené na udržení a rozvoj fyzické síly uživatelů služeb.

Zpívání

Produkce písní na přání, promítání videoklipů, karaoke, společný zpěv.

Společenské hry

Cílem je udržet a rozvinout společenskou interakci mezi uživateli služeb. Jedná se o různé deskové hry (Člověče, nezlob se!, Dáma, Šachy…) nebo karetní hry.

Prstový aerobik

Procvičování motoriky ruky prostřednictvím pomůcek (obrázkové puzzle, pexeso, manipulace s drobnými předměty…).

Trénink paměti

Cílem je udržet nebo rozvinout paměťové schopnosti uživatelů služeb za pomoci různých technik, kvízů, vědomostních testů, her se slovy, aj.

Reminiscence

Jedná se o práci se vzpomínkami, sdílení vzpomínek mezi ostatními uživateli služeb nebo jen mezi uživatelem služeb a pracovníkem. Vzpomínky jsou vázány na společná témata, na osobní zážitky na aktuální dění, tradice a zvyklosti.

Předčítání

Četba na pokračování nebo na přání.

Pánský klub

Zajímavosti ze světa sportu, historie, aktuálního dění, vědy a techniky, které jsou zaměřené pro muže.

Dámský klub

Zajímavosti ze světa módy, showbyznysu, vaření a aktuálního dění, které jsou zaměřené pro ženy.

Tvořivé činnosti

Výtvarná činnost zaměřená na odreagování se, rozvoj motoriky, fantazie, představivosti a kreativity v našem Domově zahrnuje například práci s keramikou, malování, korálkování, batikování, šití a další. Výsledná díla jsou využita na výstavu a výzdobu Domova.

Kulinářský klub

Uživatelé služeb mají možnost si sami uvařit nebo upéct to, na co mají chuť. Na přípravě se přímo podílejí. Cílem je uchovat schopnost dodržovat pracovní postup, práce s receptem, zavzpomínání na jejich domácnost.

Obrázkové prezentace, obrázkové cestování

Obsahem bývají zajímavostí ze světa, přírody, kultury, umění… Zpravidla za pomoci dataprojektoru můžeme s uživateli služeb „cestovat“ po zajímavých zemích, městech.

Smyslová aktivizace

Stimulování všech smyslů a ulehčení přístupu k jejich zdrojům. Poznávání předmětů hmatem, sluchem, čichem.

Canisterapie

V našem domově zajišťuje canisterapii Veronika Janouškovcová se svým Ludvíkem.

Snoezelen

Našim uživatelům nabízíme možnost relaxace a stimulace smyslů prostřednictvím světelných a zvukových prvků, vůní a hudby v nově vybudované multismyslové relaxační místnosti Snoezelen. Součástí místnosti jsou také vaničky pro perličkovou koupel nohou.

Oslavy narozenin

Každý měsíc pořádáme v našem Domově oslavy narozenin klientů narozených v daném měsíci. Na každou oslavu připravujeme pohoštění a našim klietům hrajeme písničky na přání.