Menu
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
ObecHorní Bříza

Poslání a cíle

Poslání

Posláním odlehčovací služby je poskytování celodenní pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Odlehčovací služby jsou poskytovány zpravidla minimálně na 1 týden a maximálně na 1 měsíc, s cílem umožnit osobě, která o zdravotně postiženého pečuje, nezbytný odpočinek nebo této osobě umožnit vykonání jiných činností při kterých nemůže o svěřenou osobu dostatečně pečovat.

Služba je poskytována dle §44 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v rozsahu základních činností dle vyhlášky 505/2006 Sb.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v našem zařízení jsou tyto:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle

 • umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek, regeneraci sil
 • vytváření vhodných podmínek pro spokojený pobyt klienta v Domově, tak aby nestrádal a necítil se osamělý
 • neustálé zvyšování profesních dovedností a znalostí pracovníků (vzdělávání pracovníků)
 • podpora a osobní rozvoj klientů dle individuálního plánování, napomáhat soběstačnosti klienta, napomáhat aktivizaci a jeho zapojení do společenského dění v Domově

Cílová skupina

Poskytujeme své služby zdravotně postiženým dospělým občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Minimální věková hranice pro poskytnutí služby je 50 let.

Odlehčovací služby lze ve výjimečných případech a při neobsazených místech poskytnout i osobám mladší 50 let, a to dospělým osobám 27 -50 let.

Naše služby nemůžeme poskytnout

 • Osobám, jež nespadají do cílové skupiny Domova
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám s Alzheimerovou chorobou, jejichž stav vyžaduje pobyt v domově se zvláštním režimem

Ubytování

 • Kapacita – 2 lůžka

Ubytování je zajištěno ve dvou jednolůžkových pokojích.

Vybavení pokoje

 • polohovací postel (signalizační zařízení)
 • noční stolek
 • komoda
 • šatní skříň
 • jídelní stůl s židlí
 • vlastní toaleta a koupelna
 • TV