Menu
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
ObecHorní Bříza

Často kladené dotazy

Nejsem schopný podpisu, jak podám žádost nebo uzavřu Smlouvu?

Pokud není zájemce schopen vyjednávat o smlouvě sám, je třeba před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby sociální péče doložit:

1. Vyjádření lékaře v tomto smyslu (Smlouvu při přijetí do Domova uzavře zástupce obce s rozšířenou působností, následně bude požádán soud o schválení zastoupení členem domácnosti nebo o omezení svéprávnosti)

2. Mohou být využity další níže uvedené způsoby zastoupení:

  • soudem ustanovený opatrovník
  • soudem schválené zastoupení členem domácnosti dle § 49-54 Občanského zákoníku
  • zmocněnec na základě ÚREDNĚ OVĚŘENÉ plné moci

Zastoupení dle některé z výše uvedených variant doložte příslušnou listinou či dokladem o podání návrhu.

Kde získám informace o poskytovaných službách a podmínkách poskytování?

Základní informace naleznete zde na našich webových stránkách. Přesto doporučujeme kontaktovat sociálního pracovníka, který Vám vše vysvětlí a nabídne Vám prohlídku našeho Domova.

Nemám takový příjem, abych zaplatil plnou úhradu, co s tím mohu dělat?

Můžete požádat o snížení úhrady podle § 73, odst. 3, zákona 108/2006. V tomto případě nám svůj příjem musíte doložit písemně.

Musím změnit po přijetí do Domova svého praktického lékaře?

Není to podmínkou, v tomto případě si ale musíte zajistit předpisy na léky a vyšetření u tohoto lékaře sám nebo za pomoci rodiny.

Mohu si připravovat léky v Domově sám?

Pokud Vám příprava léků a jejich podávání nečiní obtíže a nezapomínáte je pravidelně užívat, můžete si léky nechat u sebe. Přesto doporučujeme přenechat přípravu léků odbornému personálu.

Mohu mít v Domově vlastní televizor, rádio, varnou konvici?

Tyto spotřebiče můžete mít na pokoji za těchto podmínek:

  • jsou v dobrém technickém stavu (doloženo potvrzením o elektrorevizi)
  • za televizor a rádio platíte koncesionářské poplatky
  • používáním televizoru a rádia neobtěžujete spolubydlícího a ostatní klienty

Mohu si vzít do Domova svého domácího mazlíčka?

Z hygienických důvodu náš Domov nedovoluje chování domácích zvířat.

Musím si sám/sama popsat oblečení, když nastupuji do Domova?

Oblečení a veškerý textil, který si donesete do Domova, Vám bude automaticky označen zažehlovacím štítkem na rubu textilu. Toto označení provede náš personál.

Jsem diabetik, dietu ale moc nedodržuji, musím ji dodržovat v Domově?

Nemusíte, ale pravděpodobně Vám to neprospěje. Pokud Vám lékař doporučil určitou dietu, je ve Vašem zájmu ji dodržovat.

Co si vzít s sebou do Domova?

Připravili jsme pro vás seznam doporučených věcí

Mohu si vzít do Domova vlastní nábytek?

Pokoje jsou již nábytkem vybavené. Doporučujeme Vám navštívit náš Domov a prohlédnout si pokoje, které jsou různého typu. Do některých je možné drobný nábytek umístit.

Nechci mít u sebe veškerou hotovost, mám v Domově nějaké možnosti úschovy?

Hotovost je možné si uložit na tzv. depozitní účet, který spravuje sociální pracovník. To samé platí v případě drobných cenností, které si uživatel služeb také může uložit u sociálního pracovníka.

Co všechno mi pomůže sociální pracovník zařídit po přijetí do Domova?

Sociální pracovník zajistí ohlašovací povinnost na:

  • úřad práce vyplácející příspěvek na péči
  • českou správu sociálního zabezpečení (popř. jinou instituci vyplácející důchod)
  • zdravotní pojišťovnu

Sociální pracovník Vám po celou dobu poskytování služby nabízí sociální poradenství při řešeních Vašich záležitostí.

Nejsem spokojen/a se svým spolubydlícím, mohu se přestěhovat?

Neshody mezi spolubydlícími se snažíme řešit nejprve společnou domluvou. Pokud jejich sváry přetrvávají, je možné provést výměnu bydlení. Vždy je to individuální a někdy nelze provést výměnu okamžitě.

Musím si změnit trvalý pobyt po přijetí do Domova?

Změna trvalého pobytu není podmínkou pro poskytování našich služeb. Trvalé bydliště pomůže uživateli služeb změnit sociální pracovnice kdykoliv v průběhu poskytované služby, pokud si to bude přát. Doporučujeme vyčkat se změnou minimálně půl roku, aby si byl uživatel služeb jistý, že je v našem Domově spokojen.