Menu
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
ObecHorní Bříza

Sazebník úhrad

Ubytování

Pokoj – jednolůžkový – oddělení „E“ 250 Kč / den

Strava

Snídaně 35 Kč / den
Oběd 93 Kč / den
Svačina 24 Kč / den
Večeře 53 Kč / den
Celkem (celodenní strava) 205 Kč / den
 

Celková úhrada za ubytování a stravu

Pokoj – jednolůžkový – oddělení „E“ 455 Kč / den

Úhrada za úkony péče

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 130 Kč / hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 130 Kč / hod.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 130 Kč / hod.
Sociálně terapeutické činnosti 130 Kč / hod.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 130 Kč / hod.
Aktivizační činnosti 130 Kč / hod.

Celková částka za péči se stanovuje dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů péče.