Menu
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
ObecHorní Bříza

Sazebník úhrad

Ubytování

Pokoj – jednolůžkový – oddělení „E“ 280 Kč / den

Strava

Snídaně 42 Kč / den
Oběd 102 Kč / den
Svačina 28 Kč / den
Večeře 63 Kč / den
Celkem (celodenní strava) 235 Kč / den
 

Celková úhrada za ubytování a stravu

Pokoj – jednolůžkový – oddělení „E“ 515 Kč / den

Úhrada za úkony péče

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 150 Kč / hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 150 Kč / hod.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 150 Kč / hod.
Sociálně terapeutické činnosti 150 Kč / hod.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 150 Kč / hod.
Aktivizační činnosti 150 Kč / hod.

Celková částka za péči se stanovuje dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů péče.