Menu
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
ObecHorní Bříza

Sazebník úhrad

Ubytování

 

Pokoj – jednolůžkový, dvoulůžkový – oddělení „A“, „B“, „C“, „D“, „E“ 305 Kč / den

 

Strava

 

Snídaně 46 Kč / den
Oběd 112 Kč / den
Svačina 30 Kč / den
Večeře 67 Kč / den
Celkem (celodenní strava) 255 Kč / den

 

Celková úhrada za ubytování a stravu

 

Pokoj – jednolůžkový, dvoulůžkový – oddělení „A“, „B“, „C“, „D“, „E“ 560 Kč / den

Podle § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách musí po úhradě za ubytování a stravu uživateli zůstat alespoň 15 % z příjmů. Celková částka je počítána z průměrného počtu dní v měsíci na hodnotu koeficientu 30,41.

Pokud zájemce požaduje snížení úhrady, je povinen doložit všechny jeho příjmy dle §7 zákona č. 110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu v platném znění.

 

Péče

 

Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči ( dle § 73 odst.4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění).

I. Stupeň 880 Kč
II. Stupeň 4 400 Kč
III. Stupeň 12 800 Kč
IV. Stupeň 19 200 Kč