Vstup do domova

Vstup do domova

Vítejte v Domově Horní Bříza

Posláním Domova je poskytování celodenní pobytové sociální služby zdravotně postiženým dospělým občanům a seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, sociální situaci a zdravotnímu stavu již nemohou samostatně žít ve svém přirozeném prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Zřizovatelem Domova je Plzeňský kraj

Více o domově


DĚKUJEME!

Ze srdce děkujeme všem, kteří byli a stále jsou ochotni nám darovat jakékoliv ochranné pomůcky. Především šité roušky nám svou rozmanitostí dodávají pozitivní energii.

Velmi si toho vážíme, protože tyto ochranné pomůcky chrání nejen naše klienty, ale i zaměstnance.

Velké díky patří také zaměstnancům našeho Domova, kteří i v této nelehké době neztrácejí optimismus a jsou velkou oporou našim klientům.

 

VÝZVA

Vzhledem k nedostatku ochranných pomůcek na trhu, si Vás dovolujeme požádat o darování jakýkoliv přebytečných ochranných pomůcek (např. roušek jednorázových i šitých, jednorázové rukavice, dezinfekce a podobně).

Pokud můžete pomoci kontaktujte recepci tel. 377 338 233

DĚKUJEME!

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice je ZÁKAZ NÁVŠTĚV
od 4. 3. 2020 do odvolání.

Aktuality najdete:

Ministerstvo zdravotnictví

Státní zdravotnický ústav

Krajská hygienická stanice

Plzeňský kraj