Vstup do domova

Vstup do domova

Vítejte v Domově pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o.

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace je poskytování celodenní pobytové sociální služby zdravotně postiženým dospělým občanům a seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, sociální situaci a zdravotnímu stavu již nemohou samostatně žít ve svém přirozeném prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Zřizovatelem je Plzeňský kraj

Více o zařízení


 

Žádost o předání informace

Vážení rodinní příslušníci, přátelé,

chtěl bych Vám jménem naší organizace poděkovat, že dodržujete veškerá opatření související s COVID-19. V našem zařízení probíhá nad povinný rámec testování všech klientů a zaměstnanců (všem děkuji za dobrovolné zapojení) každý týden. Díky tomu, že výsledky všech jsou negativní, tak nadále pokračujeme v režimu návštěv.

Chtěl bych Vás požádat, pokud zjistíte, že jste COVID-19 pozitivní a byli jste za posledních 5-7 dní u nás na návštěvě, abyste nás kontaktovali.

Naším cílem je udržet režim návštěv co nejdéle.

Děkujeme za Vaši pomoc.

S úctou

Bc. Radek Vyhnálek, MBA
pověřen řízením

 

MANUÁL NÁVŠTĚV s platností od 1.12.2021

Návštěva rodinných příslušníků, osob blízkých či zákonných zástupců, opatrovníků apod. (dále jen návštěva) bude možná pouze za splnění níže uvedených podmínek:

1. Návštěvy (včetně dětí jakéhokoliv věku) mohou probíhat na pokojích uživatelů či ve venkovních prostorách zařízení.

2. Návštěvy budou probíhat každý den v době od 14:00 do 17:00. Celková doba návštěvy je maximálně 1 hodina. Na návštěvu mohou přijít 2 osoby za jedním uživatelem – týká se i dětí (např. – jedna dospělá osoba a jedno dítě!)

3. Návštěvy (včetně dětí jakéhokoliv věku) se prokáží písemným dokladem od lékaře či odběrové stanice o:

  • Absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 3 dny
  • Absolvování POC (antigenního) testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 24 hod
  • Laboratorně potvrzeném onemocnění covid-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • Očkování proti COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
    • dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

4. Při vstupu do zařízení je návštěva povinna si vydezinfikovat ruce, nechat si změřit tělesnou teplotu a vypsat Čestné prohlášení. Tento formulář si návštěvník ponechá u sebe po dobu návštěvy. 

5. Po dobu návštěvy jsou všichni návštěvníci (včetně dětí jakéhokoliv věku) povinni používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (NE roušky, šátky, šály ani jiné obdobné tkaniny). Návštěvy jsou povinni dodržovat zvýšený hygienický režim, režimová opatření Domova a dbát pokynů personálu Domova. V případě porušení režimových opatření bude návštěva ukončena.

6. Po dobu návštěvy je nutné omezit osobní fyzický kontakt na minimum, dále není možné po dobu návštěvy konzumovat jídlo ani nápoje.

7. Při odchodu ze zařízení jsou návštěvníci povinni svůj odchod hlásit zaměstnanců na recepci, odevzdat Čestné prohlášení a neprodleně opustit areál.

 

Aktualizace k 30. 7. 2021:

PONYTERAPIE

Jsme velmi rádi, za možnost spolupráce s další organizací, a to
PONYTERAPIE, z.s.

Každá jejich návštěva potěší nejen naše uživatele, ale i zaměstnance.

Při této příležitosti byla natočena reportáž, kterou můžete shlédnout ZDE.

 

CANISTERAPIE

Jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s organizací
Pomocné tlapky, o.p.s.

Každá jejich návštěva potěší nejen naše uživatele, ale i zaměstnance.

Při této příležitosti byla natočena reportáž, kterou můžete shlédnout ZDE.

 

    
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Všem studentům, dobrovolníkům a městu Horní Bříza za pomoc v této nelehké době při zvládání epidemie.

Velmi si této pomoci vážíme. DĚKUJEME!

 

ASISTOVANÝ VIDEOHOVOR PŘES WhatsApp

Prostřednictvím aplikace WhatsApp ve vašem mobilu či tabletu Vám můžeme zprostředkovat asistovaný videohovor s Vaším příbuzným – klientem našeho Domova.

V případě zájmu si do svého mobilu uložte naše tel. číslo:

Pro odd. A, B, C: + 420 775 899 509 Pro odd. D, E: + 420 775 899 514

Následně nás, dle čísla, najděte jako adresáta na WhatsApp. Po té běžnou zprávou potvrďte zájem o videohovor, uveďte s kým, který den, v jakém čase, ideálně v pracovní dny (Po – Pá) od 8-11 hod.; 13-15 hod.

Vzhledem k vysokému počtu našich klientů, Vás prosíme o zamluvení videohovoru minimálně den dopředu.

V případě, že Váš příbuzný bude mít zájem o rozhovor, bude Vás v tomto čase volat zpět. Pokud ne, budeme Vás kontaktovat. Podmínkou je stabilní připojení k vysokorychlostnímu internetu.

Přes WhatsApp nepište zprávy pro personál.  Je to pouze pro videohovory s klientem.