Pokud uvažujete o možnosti podat žádost na odlehčovací služby, kontaktujte nás osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem. Sociální pracovníci Vám podají základní informace a při osobní návštěvě nabídnou prohlídku.
Kontakty na sociální pracovníky zde.

Vyplněnou žádost a vyjádření lékaře je možné doručit osobně nebo poštou na adresu Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza (dále jen Domov).

Po přijetí Vaší žádosti bude Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce předáno smluvnímu lékaři našeho Domova k posouzení.
Praktický lékař zájemce se během pobytu na odlehčovacích službách nemění. Základní zdravotní péči poskytuje nelékařský zdravotnický personál, na základě ordinace lékaře a Medikační karty (bude předána při návštěvě sociálního pracovníka). Vyplněnou a potvrzenou Medikační kartu je potřeba předat personálu, v den nástupu do Domova, jinak nebude možné poskytnout zdravotní péči. V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu zájemce je volána rychlá záchranná služba. V den nástupu na odlehčovaní služby je nutné, aby měl zájemce dostatek léků, zdravotních i hygienických pomůcek a potřeb, které pravidelně používá. Rovněž je nezbytné zajistit jejich doplňování dle potřeby v průběhu poskytování služby. V případě, že mezi podáním žádosti a začátkem poskytování odlehčovací služby, nastanou u zájemce žádajícího o odlehčovací služby zásadní změny zdravotního stavu či medikace, je nezbytné dodat nově aktualizovaný formulář Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce.

V případě, že lékař Domova schválí Vaši žádost, tak bude zahájeno jednání se sociálním pracovníkem. Podáním žádosti souhlasíte s tím, že Vás navštíví pověření pracovníci Domova, za účelem zjištění Vašeho skutečného stavu a doplněním informací, nezbytných k nástupu na odlehčovací služby. Při návštěvě by měl být i upřesněn termín nástupu a ukončení odlehčovací služby. Během této návštěvy společně také projednáme návrh Smlouvy o poskytování služby sociální péče a další dokumenty související s pobytem v Domově.

Pokud by pro Vás naše sociální služba nebyla vhodná, řídíme se Pravidly o odmítnutí zájemce.

Žádost můžete kdykoliv zrušit. Podání žádosti Vás nezavazuje k uzavření Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče. Smlouva bude písemně uzavřena v den nástupu v Domově.

Čas příchodu a odchodu bude domlouván individuálně.