Sociální pracovníci poskytují zájemcům o službu všechny potřebné informace o Domově a poskytovaných službách. Doprovázejí zájemce od podání žádosti až k jeho přijetí do Domova a nadále s ním spolupracují.

Uživatelům služeb pomáhají uplatňovat jejich práva, oprávněné zájmy a obstarávat osobních záležitosti.