Sociální péči zajišťují nepřetržitě pracovníci v sociálních službách přímé obslužné péče.

Rozsah činností a způsob jejich naplňování vyplývá dle domluvy mezi poskytovatelem a uživatelem.

Sociální péče zahrnuje zejména podporu a pomoc při osobní hygieně, výkonu fyziologické potřeby, výměny inkontinenčních pomůcek, úkonech péče o vlastní osobu (změna polohy na lůžku, doprovod při chůzi, oblékání, svlékání, orientace v prostředí, pomoc při podávání stravy, dohled nad dodržováním pitného režimu apod.).