Ubytování

Pokoj – jednolůžkový, dvoulůžkový – oddělení „E“ 210 Kč / den

Strava

Snídaně 27 Kč / den
Oběd 65 Kč / den
Svačina 19 Kč / den
Večeře 39 Kč / den
Celkem (celodenní strava) 150 Kč / den

Celková úhrada za ubytování a stravu

Pokoj – jednolůžkový, dvoulůžkový – oddělení „E“ 360 Kč / den

Úhrada za úkony péče

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 130 Kč / hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 130 Kč / hod.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 130 Kč / hod.
Sociálně terapeutické činnosti 130 Kč / hod.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 130 Kč / hod.
Aktivizační činnosti 130 Kč / hod.

Celková částka za péči se stanovuje dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů péče.