Pro vytvoření transparentního prostředí, které zaručí rovný přístup ke všem zájemcům o službu a zajištění předcházení diskriminace má Domov zpracována pravidla o odmítnutí zájemce o službu.

Podle zákona č. 108/2006 Sb. může poskytovatel sociálních služeb odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování sociálních služeb z následujících důvodů:

  1. Domov neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.
    Pohovorem při jednání o sociální službu zjišťujeme požadavky, přání a potřeby, které zájemce o službu má. Zjistíme-li, že zájemce žádá o sociální služby, které naše zařízení nemůže poskytnout, musí dojít k odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby. Např. žádost o jiný typ sociální služby, než na jakou je zařízení registrováno, zájemce nepatří do cílové skupiny uživatelů Domova.
  2. Domov nemá dostatečnou kapacitu pro poskytování sociální služby.
    V případě, že je naplněna kapacita lůžek odlehčovací služby, může se zájemce domluvit na jiném termínu, který není obsazený.

V případě, že zájemci nemohou být poskytnuty sociální služby z výše uvedených důvodů, je o tom písemně vyrozuměn. 

Žádost, která byla přijata do evidence zájemců, může být vyřazena z těchto důvodů:

  • na písemnou žádost zájemce,
  • zájemce zemře