Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organiazce se při poskytování sociální služby řídí zákonem č.108/2006 Sb. a vyhláškou 505/2006 Sb., jejichž znění je k nahlédnutí na níže uvedených odkazech.

 
Další dokumenty Poskytovatele: