Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organiazce spolupracuje s Dobrovolnickou Regionální Agenturou DORA PLZEŇ.

Každý, kdo by měl zájem stát se dobrovolníkem a zapojit se do pomáhání našim uživatelům se může obrátit přímo na DORU a ta mu poskytne veškeré informace a zajistí mu potřebné doklady.

Forma pomoci spočívá v povídání si s uživatelem, předčítání mu nebo jej doprovázet na procházky.
V našem zařízení vítáme každého dobrovolníka.

Více informací na doraplzen.cz