26. 6. 2019 PhDr. Jan Štěpánek, Ph.D.

Do našeho Křesla pro Hosta přijal pozvání pan PhDr. Jan Štěpánek, Ph.D., který je vedoucím redakce internetového portálu a časopisu PROPAMÁTKY. Také se zabývá kulturní historií a mecenátem české šlechty 17. – 19. století a na svém kontě má několik výstav a publikací. Pan Štěpánek i přes rekordní vedra dokázal upoutat naši pozornost a díky němu jsme se dozvěděli nespočet zajímavých a užitečných informací, nejen o historii a památkách Plzeňského kraje, ale i o chodu redakce výše zmíněného časopisu. Děkujeme za příjemně strávený čas a za dárečky, které nám pan Štěpánek dovezl. Přejeme hodně úspěchů a těšíme se na další obohacující setkání!

DĚKUJEME! ♥

20. 5. 2019 ZIKMUND 100

Do našeho Křesla pro Hosta přijali pozvání pánové Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek, kteří podnikli stejnou cestovatelskou výpravu jako v letech 1959-1964 Zikmund a Hanzelka. Během svého 9měsíčního putování zdolali téměř 130 tisíc kilometrů a navštívili například odlehlou Sibiř či různé kouty Japonska. Díky jejich úžasným fotografiím a videím jsme viděli krásná místa naší Země a procestovali jsme tak alespoň kousek této dobrodružné výpravy s nimi. Ještě jednou děkujeme za Váš čas a těšíme se na další (brzké) setkání!

DĚKUJEME! ♥

19. 3. 2019 Bc. Luboš Marek

Do našeho Křesla pro Hosta přijal pozvání pan Bc. Luboš Marek, který je učitelem kralovické ZUŠ, dále je dirigentem orchestru Betuly, sbormistrem VOHOS – VOkální HOrnobřízský Sbor a členem hudebního Tria-Kix. Při velmi milém povídáním jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informacích o jeho královském nástroji akordeonu a poslechli jsme si ukázky různých žánrů hudby. Jedna z ukázek hry na akordeon byla dokonce vlastním dílem pana Marka.?? Rádi bychom ještě jednou poděkovali panu Bc. Luboši Markovi za čas, který věnoval našim uživatelům. Všichni jsme si rádi zazpívali a zpříjemnili si dopoledne. Budeme se těšit na další návštěvu…

DĚKUJEME! ♥

27. 2. 2019 Mgr. Patrik Pařízek

Do našeho Křesla pro Hosta přijal pozvání pan Mgr. Patrik Pařízek, který pracuje v Technickém muzeu v Praze. Přivezl nám ukázat nádherný flašinet, který si i sám sestavil a přesvědčil nás, že o historii a fungování tohoto nástroje ví snad úplně všechno. Pan Pařízek se ve svém zajímavém životě věnuje i historickým hodinám, navíc má za sebou odborné výstavy, konference, přednášky a mnoho vlastní umělecké tvorby. Beseda a ukázka hry na flašinet pro nás byly velmi zajímavé, dozvěděli jsme se, na jakém principu funguje a slyšeli jsme různé žánry hudby. Rádi bychom ještě jednou poděkovali panu Mgr. Patriku Pařízkovi za čas, který věnoval našim uživatelům. Díky jeho návštěvě se někteří vrátili do svých dětských let a prožili znovu příjemné chvíle.

DĚKUJEME! ♥

23. 1. 2019 Dalibor Bárta

Do našeho Křesla pro Hosta přijal pozvání pan Dalibor Bárta, který je nejen pedagogem ZUŠ Třemošná a zároveň dirigentem orchestru TREMOLO (Třemošenský Laskavý Orchestr), ale také působí v plzeňském divadle. Nelze v takto krátkém příspěvku popsat jeho další tvůrčí a uměleckou činnost, která se pohybuje napříč všemi uměleckými žánry. Pan Bárta nám přiblížil, jakým způsobem se dostal k hudbě, jak zakládal orchestr TREMOLO (tento orchestr několikrát zvítězil v celostátní soutěži orchestrů v Litvínově, ale také v nedávné době vyhrál soutěž Concerto Bohemia) a během povídání o jeho zajímavém životě nám zahrál a zazpíval několik krásných českých písní na dudy ♫♪, a přečetl několik svých zajímavých básní. Rádi bychom ještě jednou poděkovali panu Bártovi za čas věnovaný našim uživatelům a nezapomenutelný zážitek. Věříme, že nás poctí svou návštěvou znovu a dodá nám opět spoustu pozitivní energie a radosti do života.

DĚKUJEME! ♥

21. 11. 2018 Ing. Jiří Trávníček, ředitel Zoologické a botanické zahrady města Plzně

Do našeho Křesla pro Hosta přijal pozvání Ing. Jiří Trávniček, který je ředitelem plzeňské ZOO.

Pan Trávníček nás seznámil s novinkami týkající se ZOO a o nových přírůstcích. Jeho poutavé vyprávění o expedicích, které rád a často podniká, nadchlo nejen naše uživatele, ale i zaměstnance. V rámci jeho návštěvy nechybělo i živé překvapení v podobě úžasného hada jménem Alenka. Mezi našimi diváky se našli i tací, kteří si Alenku pohladili nebo si ji dokonce nechali dát i za krk.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali panu Trávníčkovi za čas věnovaný našim uživatelům a nezapomenutelný zážitek.

DĚKUJEME! ♥

22. 10. 2018 Historicky první česká sólová violistka Jitka Hosprová

Projekt Křeslo pro Hosta zahájila umělkyně s velkým srdcem paní Jitka Hosprová. Našim uživatelům zahrála několik krásných skladeb a nastínila průběh své kariéry.

Během příjemného povídání jsme se dozvěděli zajímavé věci o jejím hudebním nástroji a o ní samotné.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali paní Hosprové za čas věnovaný našim uživatelům a nezapomenutelný kulturní zážitek.

DĚKUJEME! ♥