V zařízení poskytujeme různé volnočasové aktivity, které mají za cíl:

  • ulehčit novému uživateli služeb adaptaci na nové prostředí
  • uchovat, popřípadě rozvinout dosavadní schopnosti uživatele služeb
  • udržení dobrého psychického a fyzického zdraví
  • zprostředkování a udržení kontaktu se společenským prostředím
  • udržet nebo znovu vyvolat zájem o své koníčky, záliby

Volnočasové aktivity nabízíme skupinové nebo individuální. Skupinové aktivity napomáhají k utváření společenských vztahů mezi ostatními uživateli služeb. Individuální aktivity jsou směřovány k jednotlivci, podle jeho zájmu
a schopností. Probíhají většinou přímo na pokoji uživatele služeb nebo v jiném prostoru, podle jeho přání a možností.

Veškerá aktivizace vychází z individuálních plánů uživatelů služeb.

Nabídka volnočasových aktivit

Hudebně – pohybové činnosti
Aktivita spojená s hudbou, která přispívá k celkovému zlepšení fyzického i psychického stavu, kterou lze provádět ve stoje, sedě i na vozíku.

Sportovní hry
Míčové hry, kuželky, pétanque, házecí hry, turnaje. Sportovní hry jsou zaměřené na udržení a rozvoj fyzické síly uživatelů služeb.

Zpívání
Produkce písní na přání, promítání videoklipů, karaoke, společný zpěv.

Společenské hry
Cílem je udržet a rozvinout společenskou interakci mezi uživateli služeb. Jedná se o různé deskové hry (Člověče, nezlob se!, Dáma, Šachy…) nebo karetní hry.

Prstový aerobik
Procvičování motoriky ruky prostřednictvím pomůcek (obrázkové puzzle, pexeso, manipulace s drobnými předměty…).

Trénink paměti
Cílem je udržet nebo rozvinout paměťové schopnosti uživatelů služeb za pomoci různých technik, kvízů, vědomostních testů, her se slovy, aj.

Reminiscence
Jedná se o práci se vzpomínkami, sdílení vzpomínek mezi ostatními uživateli služeb nebo jen mezi uživatelem služeb a pracovníkem. Vzpomínky jsou vázány na společná témata, na osobní zážitky na aktuální dění, tradice a zvyklosti.

Předčítání
Četba na pokračování nebo na přání.

Pánský klub
Zajímavosti ze sportu, vědy a techniky, které jsou zaměřené pro muže.

Tvořivé činnosti
Výtvarná činnost zaměřená na rozvoj hrubé motoriky, rozvoj fantazie, představivosti, kreativity. Výsledná díla jsou využita na výstavu a výzdobu Domova.

Kroužek vaření
Uživatelé služeb mají možnost si sami uvařit nebo upéct to, na co mají chuť. Na přípravě se přímo podílejí. Cílem je uchovat schopnost dodržovat pracovní postup, práce s receptem, zavzpomínání na jejich domácnost.

Obrázkové prezentace, obrázkové cestování
Obsahem bývají zajímavostí ze světa, přírody, kultury, umění… Zpravidla za pomoci dataprojektoru můžeme s uživateli služeb „cestovat“ po zajímavých zemích, městech.

Smyslová aktivizace
Stimulování všech smyslů a ulehčení přístupu k jejich zdrojům. Poznávání předmětů hmatem, sluchem, čichem.